Organizácia a opatrenia pre začiatok nového školského roka 2020/2021

Organizácia a opatrenia pre začiatok nového školského roka 2020/2021

Hargaška volá …

Aj napriek pandemickej situácii sa 2.9.2020 o 8.30 začne nový školský rok. Škola pokračuje v hygienicko – epidemiolockých opatreniach, ktoré vyplývajú z manuálu MŠVVaŠ SR a usmernení RÚVZ. Na ich základe vypracovala „Prevádzku a vnútorný režim školy“, v ktorom je rozpracovaný chod školy od 2.9. do 20.9.2020.

 • Nutnosť: používanie rúšok na prekrytie horných dýchacích ciest počas pobytu v škole (žiaci 2.stupňa povinne), dezinfikovanie rúk a priestorov školy, časté vetranie
 • Povinnosť: odovzdanie v prvý deň vypísaný a rodičmi podpísaný „Zdravotný dotazníkvyhlásenie
 • Výzva k zodpovednosti a neposielať do školy dieťa s príznakmi infekcie zodpovedajúcej COVID-19, riadenie sa nariadením RÚVZ a telefonicky kontaktovať detského lekára

2.september – slávnostné otvorenie školského roku (rozpracovanie)

 • ročník: nástup žiakov od 7.55 do 8.05 pred určenými vstupmi
 • – 9. ročník: nástup žiakov od 8.15 do 8.25 pred určenými vstupmi
 • žiadame o dochvíľnosť a dodržanie miesta vstupu rozpracovaného v „Prevádzke!
 • ukončenie postupne v rozpätí 10.30 – 10.50
 • prevádzka ŠKD v tento deň je do 16.00

3.september – 20.september

 • prevádzka školy od 7.35 do 17.30
 • ranný školský klub nebude v prevádzke, poobedný do 17.30
 • vyučovanie podľa rozvrhu
 • krúžková činnosť je zastavená

Zároveň prosíme rodičov, ak by sa vám dalo prísť s deťmi v prvý deň školského roka (t.j. v stredu) bez auta z dôvodu absencie parkovacích miest pred spoločenským domom. Ďakujeme a prajeme pekný začiatok školského roka

Sledujte www.zshargasova.edupage.org a určite aj aplikáciu Edupage, kde sa informácie aktualizujú.