Orez drevín v ochrannom pásme NN

Orez drevín v ochrannom pásme NN

Oznamujeme Vám, že v k.ú. Záhorská Bystrica – ul. Prídavková, Gbelská sa vykoná orez drevín v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia NN

Orez v ochrannom pásme Prídavková ul.