Optika v Záhorskej Bystrici

Optika v Záhorskej Bystrici

Mnohí z vás sa nás obrátili s otázkou ohľadom optického pripojenia v rámci Záhorskej Bystrice. Zaujíma vás, či bude optika na Strmých vŕškoch, aké pokrytie sa plánuje v rámci celej mestskej časti, preto sme oslovili operátora Telekom a zdieľame nasledujúce informácie.

  1. Pútnická

V procese realizácie s predpokladaným dokončením v apríli 2021 je optika v lokalite „Pútnická“, ktorá zahŕňa nasledujúce ulice:

Námestie svätého Petra a Pavla
Čsl. tankistov
Jána Raka
Pútnická
Pavla Blahu
Jozefa Vachovského
Zákutie
Tešedíkova
Leopoldov majer
Rošického
Kollárova
Plavecká
Prídavková
Vrbánska
Sekýľska

 

  1. Donská

Aktuálne prebieha územné konanie na lokalitu „Donská“, ktorá by sa mala podľa operátora Telekom realizovať v júni 2021. Táto lokalita zahŕňa nasledujúce ulice:

Donská
Tatranská
Hargašova
časť Gbelskej
Pri Vápenickom potoku
Nevská

 

  1. Strmé vŕšky 

    V lokalite „Strmé vŕšky“ nie je možné realizovať optické pripojenie, ale operátor bude dopĺňať na existujúcej metalickej sieti novú technológiu, ktorá zabezpečí výrazné zrýchlenie internetu a vyššiu spoľahlivosť televízie.„Na túto stavbu prebieha aktuálne územné konanie za účelom vydania UR, odhadovaný termín vydania UR a spracovania dokumentácie je jún 2021, následne pôjde stavba do realizácie. Podmieňujúcou stavbou je však stavba „Donská“, ktorá vybuduje optické pripojenie technológie aj pre túto lokalitu,“ informoval nás zástupca spoločnosti Telekom.