Odvoz odpadu bude počas sviatkov bez zmeny, zberný dvor bude zatvorený

Odvoz odpadu bude počas sviatkov bez zmeny, zberný dvor bude zatvorený

Milí obyvatelia, blížia sa nám dva štátne sviatky – v utorok 29.8. a v piatok 1.9. Počas týchto dní bude odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov vykonávaný bezo zmeny,  teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Viac o ďalších službách OLO a zberných miestach KOLO počas sviatkov sa dozviete na: https://www.olo.sk/pocas-statnych-sviatkov-29-8-a-1-9-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/.

Zberný dvor na dolnom konci ulice Čsl. tankistov bude počas štátnych sviatkov zatvorený. Za pochopenie ďakujeme!