Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu v marci. Prvý odvoz bude realizovaný tento štvrtok 04.03.2021. Všetky nasledujúce odvozy budú realizované štvrtky v nepárnych týždňoch.
Informáciu o odvoznom dni nájdete na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe.
Do hnedých nádob patrí:
odpad z údržby zelene – kvety, štiepka, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina

Do hnedých nádob nepatrí:
odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „bio rozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená