Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oprava zrejmej nesprávnosti

Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oprava zrejmej nesprávnosti

Oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí č. 06571/2022/SCDPK/05401 zo dňa 18.1.2022

zverejnené 7.2.2022

OPRAVA