Miestne zastupiteľstvo prerozdelilo dotácie vo výške 48 150 EUR

Miestne zastupiteľstvo prerozdelilo dotácie vo výške 48 150 EUR

Miestne občianske združenia a športové kluby dostanú z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dotácie v celkovej výške 48 150 EUR. Tento objem dotácií kopíruje výšku udelených dotácií v minulom roku.

Aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva v rámci svojho 9-bodového programu schválilo dotácie pre miestne združenia a organizácie.

Tu je prehľad prerozdelených dotácií:

Dotácie občianskym združeniam 6 350
OZ Matice slovenskej 2 550
OZ Hlas nádeje 3 300
Poľovnícka spoločnosť ZB 500
Dotácie športovým klubom 31 300
ŠK Hargašova  – mládež 6 900
                         – dospelí 4 500
MFK Záhorská Bystrica /futbal/ 7 900
TJ Záhorák – tenis, crossfit 1 000
MKF Slovan ZB /futbal – muži 3 500
OZ TTC Záhorská Bystrica 3 000
OZ SPST-ZB / stolný tenis 2 000
OZ City kids 2 500
Dotácie OZ sociálne zameranie 3 000
OZ ABCedu pre vzdelanie 1 500
Pozitívum v Nás 1 500
Dotácie OZ – lokality MČ             7500
OZ Plánky 4 000
OZ Siedma/Podkerepušky 1 500
Bystrická hliadka 2 000
Dotácie spolu 48 150
   

 

 

Jedným z bodov rokovania bolo schválenie návrhu na zmenu uznesenia LPS, ktorého predmetom je doplnenie pozemkov na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Lesným pozemkovým spoločenstvom. Zámerom je budovanie nových komunikácií a chodníkov a tiež prenesenie verejného osvetlenia do správy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Poslanci schválili nové podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov lekárne v Zdravotnom stredisku obálkovou formou. V rámci programu zastupiteľstva poslanci odsúhlasili personálne zmeny v Komisii finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania a v Komisii športu a cestovného ruchu. Predseda “športovej” komisie Bohuslav Blecha sa na vlastnú žiadosť vzdal predsedníctva, nahradí ho Ivan Bošňák.͈