MESTSKÁ ČASŤ JE NA ZIMU PRIPRAVENÁ

MESTSKÁ ČASŤ JE NA ZIMU PRIPRAVENÁ

Mestská časť Záhorská Bystrica tento rok zabezpečila vykonávanie zimnej údržby prostredníctvom dvoch dodávateľov a to Róbertom Pokorným z Marianky a spoločnosťou Denova z Devínskej Novej Vsi. Dodávatelia disponujú dvoma traktormi a jedným nákladným vozidlom. Uvedené mechanizmy sú vybavené radlicou a rozmetadlom posypového materiálu. Mestská časť disponuje vozidlom Multicar a malotraktorom, ktoré sú taktiež vybavené radlicami a rozmetadlami na posypový materiál. Na základe dohody s Magistrátom hl. mesta Bratislava budú chodníky udržiavať šiesti zamestnanci ekologickej skupiny našej mestskej časti. Údržbu magistrátnych komunikácií zabezpečí magistrát prostredníctvom zazmluvnenej firmy AII. Mestská časť Záhorská Bystrica má na ulice vo svojej správe a chodníky vyčlenených 10 ton posypovej soli. Posypová soľ bude podľa potrieb priebežne dopĺňaná. Nižšie v prílohe uvádzame podrobné rozdelenie komunikácií a zabezpečenie zimnej údržby podľa vlastníckych vzťahov. Uvedená príloha bude ako vkladačka súčasťou novín Naša Bystrica. Prosíme, odhrňte chodník pred svojim domom. Aj keď Vám to už zákon neprikazuje, keď chytíte do rúk lopatu a odhrniete čo i len krátky úsek pred svojim bydliskom, pomôžete našej mestskej časti zabezpečiť lepšiu schodnosť chodníkov oveľa rýchlejšie. Počas mimoriadne výdatného sneženia alebo v prípade kalamity sa zíde každá pomocná ruka. V prípade, že by ste mali záujem dobrovoľne pomôcť kontaktujte nás na tel. č. 0911 896 418.

Žiadame všetkých obyvateľov, aby svoje vozidlá neparkovali na uliciach a chodníkoch. Takto zaparkované autá komplikujú a znemožňujú vykonávanie zimnej údržby. Aj takýmto spôsobom nám uľahčíte zabezpečiť zjazdné komunikácie a schodné chodníky.

Ďakujeme za ústretovosť.

Plán zabezpečenia zimnej údržby