Kultúrne správanie obyvateľov – DOTAZNÍK

Kultúrne správanie obyvateľov – DOTAZNÍK

Vážení obyvatelia,

oddelenie kultúry Hl. mesta Bratislavy pripravilo dotazník, ktorý je určený pre všetkých obyvateľov mesta Bratislavy. Jeho cieľom je mapovanie kultúrneho správania obyvateľov, ich potrieb a tiež bariér, ktoré im bránia zapájať sa do kultúrneho života mesta. Jeho spracovanie bude tiež dôležitým analytickým podkladom pre pripravovanú mestskú koncepciu kultúry:

https://forms.gle/4dSZ6CtpY9v3ChAj6

Za spoluprácu vám vopred ďakujem.