Kto nahradí doktorku Ďurmanovú v Lamači?

Kto nahradí doktorku Ďurmanovú v Lamači?

Milí obyvatelia, ambulancia všeobecnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Márie Ďurmanovej ukončuje svoju činnosť k 31.10.2023. V súvislosti so zatvorením pediatrickej ambulancie sme oslovili Bratislavský samosprávny kraj ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o informácie, kto pani doktorku nahradí a čo bude s pacientmi, ktorých má v evidencii.

„Do 31.10.2023 bude pacientom poskytovaná zdravotná starostlivosť, v prípade, že má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dovolenku, má za seba nahlásený zástup, ktorý ho zastupuje v plnom rozsahu. Momentálne sme vo fáze rokovania s novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý preberie celú časť Záhorskej Bystrice. Čakáme na stanovisko nového PZS. Informácie o priradení časti Záhorská Bystrica bude uvedená na stránke Bratislavskykraj.sk – Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja, e-VÚC (e-vuc.sk) ,“ informoval nás Denis Kolečanský, referent Oddelenia zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

S ďalšími novými informáciami vás budeme obratom informovať.

.