Jarný šachový festival CENADA

Jarný šachový festival CENADA

Vážení šachoví priatelia,

Medzinárodná šachová akadémia Interchess a VARIO SK, s.r.o., usporiadajú dňa 2. 4. 2022 v spolupráci so SZŠ a SG CENADA, Bratislavským šachovým zväzom a mestskou časťou Karlova Ves Jarný šachový festival CENADA. Záštitu nad podujatím prevzala starostka MČ Karlova Ves, MUDr. Dana Čahojová.

V rámci festivalu sa odohrajú dva turnaje, menovite Turnaj A pre hráčov narodených v roku 2008 a mladších, ktorý bude zároveň Majstrovstvami okresu Bratislava IV v kategórii do 10, 12 a 14 rokov, a Turnaj B pre hráčov narodených v roku 2007 a starších, ktorý bude zároveň Majstrovstvami okresu Bratislava IV v kategórii seniorov nad 60 rokov.

Oba turnaje sa odohrajú švajčiarskym systémom na 9 kôl tempom 2×15 minút na partiu bez povinnosti zapisovania ťahov. Výška štartovného v oboch turnajoch je 3 eurá. Pre účastníkov podujatia bude zabezpečené občerstvenie a obed.

Viac informácií nájdete v propozíciách podujatia na tomto odkaze: https://www.chess.sk/files/turnaje/Propozi%CC%81cie_Cenada.pdf

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/ctqEzWcbfz9ysjyh8

Tešíme sa na Vás !

Propozície – Propozície_Cenada