Jarná akcia

Jarná akcia

Mestská časť zabezpečila pre našich obyvateľov a dňa 18. apríla 2020 za dodržania bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom odovzdala obyvateľom s trvalým pobytom sadenice liesky.  Liesky budú vyrastať v záhradách Záhorskej Bystrice. Tešíme sa, že sme využili pekné počasie  na „Jarnú akciu“ a do 14,00 hod. pracovníci mestskej časti spolu s dobrovoľníkmi odovzdali obyvateľom  spolu s lieskou aj ochranné rúška.

Prečo lieska ? Niekomu vyhovuje viac, niekomu menej. Snažili sme vyberať takú drevinu, ktorá ešte nebola predmetom odovzdávania po minulé roky, ktorá je cenovo dostupná  a dostupná v takom množstve, ktoré mestská časť potrebuje. Nedá sa vyhovieť všetkým, ale snažíme  sa každým rokom zabezpečiť  na „Jarnú akciu“ vždy iný druh, či už dreviny ovocné, okrasné alebo kvetinové trvalky. Lieska je drevina, ktorá má viacnásobné využitie v záhrade. Je možné ju vysadiť a pestovať ako strom, krík alebo živý plot. Navyše sa nám odmení bohatou úrodou lieskových orieškov, ktoré obsahujú látky, ktoré majú veľa pozitívnych a liečivých účinkov pre organizmus.

Touto formou prispievame aj k Medzinárodnému dňu zeme, ktorý pripadá na 22. apríl 2020 a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.