Informácia o zrušení osláv MDŽ

Informácia o zrušení osláv MDŽ

Vážení obyvatelia, milé obyvateľky.

Túto nedeľu oslavujeme deň, ktorý je venovaný Vám ženám. Aj ja som ho plánoval s Vami osláviť v Spoločenskom dome za sprievodu milého programu.
Včera nám bolo zaslané usmernenie z Ministerstva vnútra, ktoré odporúča obmedziť kultúrne, športové a spoločenské podujatia väčšieho charakteru
organizované mestskými časťami.
Usmernenie Ministerstva vnútra SR: Usmernenie pre obce a mestské časti z Ministerstva vnútra SR.
Keďže oslavy MDŽ sú jedným z podujatí, kde sa stretne väčší počet ľudí, rozhodli sme sa toto podujatie zrušiť.
Jozef Krúpa, starosta