Hospodárenie obcí: Záhorská Bystrica v TOP 3

Hospodárenie obcí: Záhorská Bystrica v TOP 3

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy označil hospodárenie Záhorskej Bystrice výsledkom výborný. Naša mestská časť sa umiestnila v TOP 3 spomedzi bratislavských mestských častí, za Devínskou Novou Vsou a Jarovcami.

V hodnotení hospodárenia obcí a miest Slovenska sme získali 5,5 bodov z maximálnych 6. INEKO je mimovládna organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Podrobné výsledky si môžete pozrieť tu: http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/529427/2021.