Harmonogram vývozu triedeného odpadu na najbližší rok

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na najbližší rok

Milí Bystričania, nakoľko došlo k zmene harmonogramu vývozu triedeného odpadu z rodinných domov na 1x za 28 dní, odvozový deň žltých aj modrých vriec na uliciach v Záhorskej Bystrici je v pondelok alebo v piatok v závislosti od lokality. V prípade záujmu vám OLO môže poskytnúť 120 l alebo 240 l zberné nádoby na uskladnenie a vykladanie vriec. Za nákupnú cenu si ich môžete objednať aj s dodaním priamo domov na zákazníckom centre OLO cez zakazka@olo.sk alebo na 02/50 110 660, kde vám poskytnú viac informácií. Aj v prípade použitia nádob je nutné vkladať odpad do vriec dodaných spoločnosťou OLO.

Od zavedenia zálohovania nápojových obalov zároveň došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. Analýza zberu triedeného odpadu v roku 2022 tiež ukázala, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Týmto krokom zníži OLO počet najazdených kilometrov o 60-tisíc ročne.

V Záhorskej Bystrici sa odvoz triedeného odpadu z rodinných domov realizuje buď v pondelok alebo v piatok každých 28 dní, termín závisí od lokality.

Harmonogram odvozu triedeného odpadu z rodinných domov na ďalší rok

V týchto lokalitách sa vyváža v pondelok

Pondelok každých 28 dní a to:
5.6.23; 3.7.23; 31.7.23; 28.8.23; 25.9.23; 23.10.23; 20.11.23; 18.12.23; 15.1.24; 12.2.24; 11.3.24; 8.4.24; 6.5.24; 3.6.24;

pondelok        Záhorská Bystrica               Belicová
pondelok        Záhorská Bystrica               Orešianková
pondelok        Záhorská Bystrica               Plánky
pondelok        Záhorská Bystrica               Podkerepušky
pondelok        Záhorská Bystrica               Skalníková
pondelok        Záhorská Bystrica               Belicová
pondelok        Záhorská Bystrica               Dobrienková

 

Pre tieto lokality je odvozový deň piatok

Ostatné ulice mestskej časti je odvoz piatok každých 28 dní a to:
piatok      30.6.23; 28.7.23; 25.8.23; 22.9.23; 20.10.23; 17.11.23; 15.12.23; 12.1.24; 9.2.24; 8.3.24; 5.4.24; 3.5.24; 31.5.24; 28.6.24;

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň zberu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto (a vrecia) musí byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Aj v prípade použitia nádob je nutné vkladať odpad do vriec dodaných spoločnosťou OLO.

Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK,a.s. financovala pre obyvateľov v Bratislave odvoz 2x mesačne, nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných mestách na Slovensku. Pre zvyšujúce sa náklady už nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by 2. odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť.