Harmonogram veľkokapacitných kontajnerov jar 2020

Harmonogram veľkokapacitných kontajnerov jar 2020

Vážení obyvatelia,

aj v tomto roku zabezpečí mestská časť Záhorská Bystrica pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad a to v mesiacoch marec a apríl.


JAR 2020

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu- nábytok, skrine, postele, koberce, okná, dvere. Ukladajte len v rozobratom stave. Max. rozmer 2 metre.
Do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod.
Platí výlučne pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici

Z DÔVODU EXTRÉMNEHO PREPĹŇANIA KONTAJNEROV BUDÚ PRISTAVENÉ LEN NA 24 HODÍN.

05.03.2020

 • Pútnická 28, pri studni
 • Pútnická 69, pri trafostanici
 • Križovatka ulíc Pútnická – Pavla Blaha pri kontajnerovom stojisku
 • Československých tankistov, pri reštaurácii u Muchu

  12.03.2020

 • Československých tankistov 29
 • Bratislavská – pri kruhovom objazde, dom č. 33
 • Československých tankistov pri kontajnerovom stojisku – pri dome č. 69
 • Bratislavská, prístupová cesta k rezidencii


  19.03.2020

 • Trstínska, pri tenisových kurtoch
 • Gbelská 23, pred požiarnou zbrojnicou
 • Brumovická, pri kontajnerovom stojisku
 • Hargašova, zadná strana miestneho úradu


  26.03.2020

 • Križovatka Rošického – Hargašova
 • Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova
 • Donská pri dome č. 91
 • Donská – pri dome č. 23


  02.04.2020

 • Tešedíkova 10 – parkovisko pri trafike
 • Prídavkova 1
 • Prídavkova 59
 • Tešedíkova smer Plácek v blízkosti domu č. 85


  16.04.2020

 • Strmé vŕšky – námestie
 • Pri Vápenickom potoku – pri reštaurácii Kaplnka
 • Ota Holúska
 • Na Krčoch, parkovisko pri futbalovom ihrisku


  23.04.2020

 • Pri Vápenickom potoku – otočisko autobusov pri bývalom učilišti
 • Plánky – križovatka uličiek 8-13 a 9
 • Podkerepušky, pred ulicou č. 1; zákruta
 • Podkerepušky, pri ulici č. 7


  30.04.2020

 • Plánky pri ihrisku, nad potokom
 • Plánky – na križovatke uličiek 4 a 7
 • Devínske jazero