Harmonogram distribúcie príslušenstva ku zberu kuchynského odpadu

Harmonogram distribúcie príslušenstva ku zberu kuchynského odpadu

Milí obyvatelia, distribučné tímy OLO budú od utorka 1. marca distribuovať do všetkých rodinných domov príslušenstvo, ktoré je potrebné ku zberu kuchynského odpadu (ktorý začne v našej mestskej časti od 14. marca). Ide o distribúciu 10 l košíka na kuchynský odpad, 20 l zbernej nádoby, kompostovateľných vreciek a informačného letáka.

Aké doklady potrebujete pri prevzatí košíka?
Ak ste poplatníkom (platcom odpadu), stačí vám občiansky preukaz. Ak nie ste poplatníkom (napríklad ste v nájme), je potrebné predložiť splnomocnenie od vlastníka nehnuteľnosti (nemusí byť potvrdené notárom).

Prevzatie príslušenstva je potrebné potvrdiť svojím podpisom. Ak sa nemôžete ako vlastník nehnuteľnosti dostaviť, môžete splnomocniť suseda, rodinného príslušníka alebo priateľov. Potrebné je k tomu vyplniť splnomocnenie, ktoré nemusí byť overené notárom.

Splnomocnenie_KBRO

Mať splnomocnenie platí aj v prípade, že bývate v rodinnom dome, ku ktorému nemáte vlastnícky vzťah. V prípade bytoviek, ak má nájomca záujem prevziať balíček za majiteľa bytu, postačí, ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a povie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

Tri dni pred začiatkom distribúcie príslušenstva budú obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS, ktorú zašle spoločnosť OLO.

Harmonogram distribúcie rodinných domov podľa jednotlivých ulíc:

UTOROK 1.3.2022 15:00-20:00
Bratislavská
Na Krčoch
Rudavská
Chvojnická

STREDA 2.3.2022 15:00-20:00
Tatranská
Kollárova
Rošického
Gbelská
Hargašova
Štefana Majera

ŠTVRTOK 3.3.2022 15:00-20:00
Plavecká
Plk. Prvoniča
Štefana Rosívala
Tešedíkova
Na Vlkovkách
Sekýľska
Vrbánska
Zákutie
Leopoldov majer
Tešedíkova (Strmý vŕšok)
Záhorská Bystrica /Tešedíkova

PIATOK 4.3.2022 15:00-20:00
Trstínska
Brumovická
Gajarská
Kútska
Lozornianska
Prídavková

SOBOTA 5.3.2022 9:00-15:30
Ollarekova
Pútnická
Jozefa Vachovského
Pavla Blaha

PONDELOK 7.3.2022 15:00-20:00
Čsl. tankistov
Nám. sv. Petra a Pavla
Jána Raka
Trstínska z Jána Raka

UTOROK 8.3.2022 15:00-20:00
Na Holom vrchu
Nad holým vrchom
Trstínska zo Záhorskej
Záhorská
Záhumenská
Antona Floreka
Barancová
Kapsohradská
Pri Vápenickom potoku
Čerencová
Lančárska
Málová
Ota Holúska
Strminová

STREDA 9.3.2022 15:00-20:00
Bystrické sady
Jabloňový sad
Slivkový sad
Čerešnový sad
Hruškový sad

ŠTVRTOK 10.3.2022 15:00-20:00
Donská
Nevská
Kučovanická

PIATOK 11.3.2022 15:00-20:00
Strmý vŕšok

SOBOTA 12.3.2022 9:00-15:30
Plánky
Plánky -Na barine
Podkerepušky

Harmonogram distribúcie pre bytové domy podľa jednotlivých ulíc:

Harmonogram distribúcie v bytových domoch

V prípade, že nebudete v časoch distribúcie k dispozícii, môžete si balíček od spoločnosti OLO vyzdvihnúť v distribučných centrách (nezáleží, na akej ulici bývate).

Distribučné centrá v sobotu 5. marca:
10.00 – 13.00 hod. pri Tesco Expres  – trhovisko
14.00 – 17.00 hod. Krče – pri detskom ihrisku

Distribučné centrum v sobotu 12. marca bude na Námestí Rodiny pred budovou miestneho úradu v časoch 10.00 – 13.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.

Samotný zber kuchynského odpadu začína v našej mestskej časti od 14. marca. V období medzi marcom a novembrom bude prebiehať 2x do týždňa, v mesiacoch december až február 1x do týždňa. Presný harmonogram zberu kuchynského odpadu nájdete kliknutím tu:

Záhorská Bystrica_harmonogram zberu kuchynského odpadu

Bystričanom odporúčame, aby kuchynský bioodpad začali doma do košíka triediť najskôr jeden týždeň pred prvým zberom, teda v týždni od 7. marca.