Dreviny zasahujúce do verejných komunikácii – upozornenie

Dreviny zasahujúce do verejných komunikácii – upozornenie

Milí obyvatelia, v súvislosti s prerastajúcimi drevinami a krovitými porastmi zo súkromných pozemkov, ktoré zasahujú na verejné priestranstvo a do elektrického vedenia na území mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, upozorňujeme všetkých obyvateľov, aby udržiavali a starali sa o svoju zeleň. Táto zeleň znemožňuje alebo obmedzuje plynulý a bezpečný prechod po chodníku alebo komunikácii. V niektorých častiach konáre drevín prerastajú z pozemkov na verejnú komunikáciu a môžu poškodiť okoloidúce vozidlá, znemožňujú prístup autám, ktoré zabezpečujú údržbu komunikácií, najmä v zimnom období.

Dreviny zasahujúce do elektrického vedenia môžu poškodiť vedenie, spôsobiť výpadky elektrického vedenia a spôsobiť škodu na majetkoch. V zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Rez živých konárov drevín s priemerom do 5 cm je možné vykonať celoročne, nad 5 cm sa rez konárov vykonáva v období od 1. apríla do 30. septembra. V prípade vykonávania rezu konárov drevín je potrebné 25 dní pred plávaním termínu prác požiadať Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava, správcu energetických zariadení požiadať o vypnutie elektrického vedenia.

V prípade, že  vlastníci priľahlých nehnuteľností nebudú reagovať na orezanie drevín nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve a prerastajúcich na verejné priestranstvo a na pešie a cestné komunikácie, správcovia komunikácii pristúpia k orezaniu drevín z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a chodcov.