Dočasné obmedzenie na miestnom úrade

Dočasné obmedzenie na miestnom úrade

Milí Bystričania, v dňoch 7.3.- 11.3.2022 bude referát životného prostredia, referát výstavby a dopravy a ekonomické oddelenie pracovať v obmedzenom režime. Pred návštevou referátu si vopred dohodnite stretnutie telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakty:

referát životného prostredia – 0910 293 230 – Vlasta Hubková
referát výstavby a dopravy – 0903 414 179 – Ing. Jana Liďáková
ekonomické oddelenie – 0911 665 067 – Mgr. Lucia Hurbanič