Deň otvorených dverí v 8 nových triedach školy

Deň otvorených dverí v 8 nových triedach školy

Milí Bystričania, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica Jozef Krúpa a riaditeľka ZŠ s MŠ Zuzana Kaliariková vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí v 8 nových triedach základnej školy, ktorý sa koná v stredu 26. októbra v čase medzi 14:00-16:00 hod.

Rozšírenie a nadstavba školskej jedálne vytvorili zázemie pre 8 nových moderných tried a technologicky vybavenú školskú jedáleň. Na tento projekt získala mestská časť nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,9 mil. EUR od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nadstavba a rozšírenie školskej jedálne je v poradí druhý projekt realizovaný vďaka grantu z EÚ.

Prijmite pozvanie a príďte sa pozrieť na priestranné a svetelne veľkorysé priestory nových tried, do ktorých zasadnú žiaci po jesenných prázdninách. Pozvanie platí pre rodičov, súrodencov, starých rodičov a verejnosť.