Cyklotrasa Záhorská Bystrica – Marianka

Cyklotrasa Záhorská Bystrica – Marianka

Prinášame vám informácie o plánovanej realizácii Cyklotrasy Záhorská Bystrica – Marianka, ktorá je navrhnutá popri ceste III/1015 po oboch stranách.
V smere do Marianky v šírke 1,25m a na opačnej strane v šírke 2,50m. Cyklotrasa prechádza na ul. Záhorská a potom smerom ku konečnej zastávke MHD po ul Čsl. tankistov.
V súčasnosti je vypracované zameranie cyklotrasy a rieši sa vypracovanie projektovej dokumentácie.
V 02-04/2020 bude vydané stavebné povolenie, aby sme boli pripravení a mohli  v 06/2020 požiadať o dotáciu na uvedenú stavbu Cyklotrasy Záhorská Bystrica-Marianka.
V budúcnosti má MČ Bratislava-Záhorská Bystrica záujem riešiť aj pokračovanie uvedenej cyklotrasy a napojenie napr. na  VW Devínska Nová Ves, Bory Mall, Lamač, a iné.
Viac info vám prinesieme v priebehu roka 2020.