Čo v prípade, že vám kvôli sneženiu neodviezli triedený odpad

Vážení Bystričania, ako informovala spoločnosť OLO na sociálnych sieťach, z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nebolo možné vo štvrtok, 9.12.2021 uskutočniť odvoz odpadu v niektorých lokalitách Bratislavy, vrátane Záhorskej Bystrice.

Ak vám odvoz triedených zložiek odpadu nebol vykonaný, odvoz vykonajú pracovníci OLO nasledovne:

📍 pri týždennom intervale odvozu a vrecovom zbere bude náhradný odvoz vykonaný v najbližšom možnom termíne, do soboty 11.12.2021;
📍 pri dvojtýždennom intervale odvozu odpadu bude náhradný odvoz vykonaný vo štvrtok 16.12.2021 (párny) týždeň. Následne vykonajú odvoz aj v ďalšom (nepárnom) týždni, teda 23.12.2021, čím sa nadviaže na pôvodný harmonogram odvozu pre nepárny týždeň.

Ďakujeme za pochopenie!