BYSTRIČAN „hodoval bez chleba“ v Závode

BYSTRIČAN „hodoval bez chleba“ v Závode

Veru tak, v sobotu, 29. júna bol na Bezchleba hodoch Závode taký úpek, že sa ani to jedlo veľmi nežiadalo, hoci cigánska pečienka, ktorou nás organizátori pohostili, vyzerala aj chutila úžasne! Naše personálne oklieštené spevácke teleso horúčave svojím výkonom statočne vzdorovalo. Od 14.20 do 15.20 prebehla súťaž  spevákov záhoráckej ľudovej piesne nazvaná  „Spomíname s piesňou“. Na tejto súťaži spevácky zbor Bystričan reprezentovali Eva FrťalováMarika Ťapušková pomalým duetom „ Daleko – široko“ sprevádzaným zbormajstrom Štefanom Martinkovičom hrou na akordeóne. Hneď po ukončení súťaže nastúpili na pódium speváčky a speváci speváckeho zboru Bystričan, aby sa prezentovali výberom deviatich piesní zo svojich  štyroch úspešných CD-čiek. Spevácky zbor Bystričan sprevádzal hrou na akordeóne Štefan Martinkovič. Krátko po našom vystúpení nás klimatizovaný autobus, umorených horúčavou, odviezol späť do Záhorskej Bystrice.