Asfaltovanie ulice Pri Vápenickom potoku v apríli

Milí Bystričania, v apríli prebehne asfaltovanie úseku ulice Pri Vápenickom potoku od otočiska MHD po križovatku s ulicou Ota Holúska, ktoré súvisí s budovaním bystrického vodojemu. Najprv bude prebiehať frézovanie, následne nastúpi malý finišer a od 19. apríla je naplánovaná práca s veľkým finišerom. Nakoľko nie je možné bezprostredne po uložení a zahutnení novej vrstvy vojsť vozidlom na asfalt, budú križovatky uzavreté na nevyhnutnú dobu (približne 1 hodinu po uložení). Týka sa to aj vjazdov na súkromné pozemky a garáže.

Spoločnosť TuCon, ktorá realizuje asfaltovanie, bude obyvateľov dotknutej lokality informovať aj prostredníctvom informácií priamo do schránok. Počas celej doby pokládky budú prítomní regulovčíci, ktorí zabezpečia plynulosť dopravy. Ďakujeme za trpezlivosť, ktorú si vyžadujú technologické postupy, a ohľaduplnosť v danom úseku pre väčšiu bezpečnosť pri práci.