Prvé vizualizácie nového športovo-oddychového areálu

Prvé vizualizácie nového športovo-oddychového areálu

Už len do pondelka 31. mája môžete rozhodnúť o podobe nového športovo-oddychového areálu Krče. 

Na Krčoch za futbalovým ihriskom vznikne nový športovo-oddychový park. Zámerom je na tomto mieste vybudovať nový areál, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice. Súčasne prinesie do tejto lokality vyššiu kvalitu športového, oddychového a spoločenského využitia pre obyvateľov.

 

Areál za futbalovým ihriskom v lokalite Krče prinesie ďalšie nové športové plochy. O ich podobe a druhu môžete rozhodnúť vy, obyvatelia Záhorskej Bystrice do konca mája, prostredníctvom pripomienok.

Aký areál by tu mal vyrásť?

 

Areál bude slúžiť všetkým obyvateľom Záhorskej Bystrice. Takisto by mal slúžiť aj ako útočisko pre všetkých, ktorí sa chcú stretávať pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach.

Smerom od pôvodného futbalového ihriska by mali byť aktivity viac športového charakteru, naopak, pri Zárubovej ulici v zóne Krče by mohli byť umiestnené aktivity športu kombinované s oddychovo-spoločenskými, ktoré podporujú vzájomné stretávanie sa ľudí. Areál sme navrhli tak, aby sa v ňom dali rekreačne prevádzať všetky najobľúbenejšie športu od futbalu, basketbalu, plážového volejbalu až po stolný tenis. V návrhu chceme využiť aj prirodzený potenciál viacúčelovej voľnej trávnatej plochy. Veľmi vhodné je v rámci trávnatej plochy aj umiestnenie rôznych druhov workoutových ihrísk. Pri novej cestnej komunikácii Zárubovej ulice s parkovacími miestami chceme vytvoriť atmosféru „street kultúry“, ktorá je príťažlivá predovšetkým pre mladých. V týchto polohách budú situované spevnené plochy pre street basketbal, squash, tenis, dokonca aj skate park.

Najväčšou dominantou celého areálu, ktorá bude viditeľná zo všetkých prístupových smerov bude viacúčelový amfiteáter.

Takto by mohol nový športovo-spoločenský areál vyzerať:

(ulica dole s parkovacími miestami – Zárubová, ulica vpravo na Krčoch)

Aké športy by mohli byť v areáli dostupné?

  • Nová plocha malého tréningového futbalového ihriska s umelou trávou spolu so šatňami a zázemím
  • Plochy pre basketbal, plážový volejbal, stolný tenis
  • Workoutové ihriská
  • Spevnené plochy pre street basketbal, squash, tenis
  • Skate park
  • Dominantný viacúčelový amfiteáter – pre spoločensko kultúrne podujatia
  • Súčasťou architektonickej štúdie sú priestory pre relax a hygienu, navrhnuté sú šatne, sklady pre športové pomôcky a bufet.
  • Na venčenie psov by mala byť vyhradená plocha na okraji areálu, prístupná priamo z cesty.
  • Samozrejmosťou je výsadba veľkého množstva zelených plôch a stromov.

Pri návrhu areálu je daný dôraz na udržateľné ekologické hľadisko projektu

Všetka úžitková voda vrátane vody na polievanie trávnatých plôch bude z vlastného úžitkového zdroja-studne. Objekty hygienického zázemia budú mať vlastný autonómny systém ohrevu vody prostredníctvom solárnych fotovoltických panelov, ktoré budú zároveň schopné čiastočne dodávať aj elektrickú energiu na osvetlenie objektov. Odpadová voda z hygienického zázemia bude ekologicky prečistená v BIO žumpe a opäť používaná na zavlažovanie trávnikov. Svietidlá na osvetlenie areálu budú výlučne smart solárne bez potreby na napojenie na elektrickú sieť. V areáli sa uvažuje aj s využitím inteligentných solárnych lavičiek s vlastným wifi zdrojom, nabíjačkou mobilných telefónov a ohrevom sedenia. Samozrejmosťou budú odpadkové koše v dostatočnom počte pre celý areál.

 

Ako môžete pripomienkovať tento návrh?

Obyvatelia Záhorskej Bystrice môžu pripomienkovať návrh architektonickej štúdie do konca mája 2021 prostredníctvom mailu starosta@zahorskabystrica.sk. Vy môžete rozhodnúť o definitívnej podobe športovo-oddychového areálu.

Relevantné podnety budú zapracované do architektonickej štúdie, ktorá bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

Kedy bude areál stáť?

V súčasnosti mestská časť už vlastní cca 26 árov pozemkov za ihriskom. V marci tohto roku miestne zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy zvyšných cca 50 árov. Začíname rokovania o podmienkach kúpy s vlastníkom pozemku spoločnosťou Pod vrškami. Pripravili sme štúdiu, ktorú po zapracovaní pripomienok premietneme do projektu. Nový športovo-oddychový areál budeme realizovať postupne, kompletne by mal byť dokončený do roku 2023.