Zabojujme proti komárom spoločne

Zabojujme proti komárom spoločne

Situáciu s komármi pravidelne monitorujeme, aby sme predišli kalamitnému stavu z minulého roka. Pomôcť v prevencii proti liahňam komárov môžete aj vy.

Bratislava tento rok zahájila veľké lovenie komárov, do ktorého sme sa ako mestská časť zapojili. Sme v pravidelnom kontakte s koordinátormi regulácie komárov, ktorí už zasahovali v lokalite Devínskej jazero a na elimináciu komárov používajú biologický larvicid BTI. Tento prípravok je šetrný k prírode, no dokáže účinne zničiť liahne komárov ešte predtým, ako sa štípajúci hmyz vyliahne. V nedostupných terénoch, napríklad v povodí Dunaja a Moravy v našej lokalite Devínskej jazero by mohol pomôcť aj dron, ktorý unesie 20-litrovú nádobu na postrek.

Komáre sa držia vo vysokej tráve

Záhorská Bystrica udržiava všetky vlastné a zverené plochy pravidelným kosením počas vegetácie, aby sme predišli hniezdeniu a liahnutiu komárov v trávnatých plochách. Aby sa kalamitná situácia s premnoženými komármi z vlaňajška neopakovala, chceme poprosiť všetkých Bystričanov, záhradkárov a majiteľov pozemkov, aby v lete nenechávali odokryté sudy naplnené vodou či kvetináče, v ktorých stojí voda. To je totiž ideálne zázemie pre komáre. Rovnako je potrebné pravidelné kosenie, aby sa komáre nepremnožili vo vysokej tráve.

Spoločnými silami môžeme prispieť k bezstarostnému letu bez komárov. Ďakujeme!