VZN č.1/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií práv.alebo fyzickým osobám podnikateľom

VZN č.1/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií práv.alebo fyzickým osobám podnikateľom

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 4.2.2020 schválilo VZN č.1/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti.

VZN č.1/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2019 o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti.