Výstavba vodojemu obmedzí dopravu

Výstavba vodojemu obmedzí dopravu

Najmä počas letných mesiacov sa v Záhorskej Bystrici stávalo, že poklesol tlak vody. Na tento problém sme upozornili Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, ktorá začala s výstavbou nového vodojemu na Holom vrchu. V súvislosti so stavebnými prácami nás od 6. júla čakajú dopravné obmedzenia. Prinášame harmonogram prác.

Aká je aktuálna situácia na stavbe vodojemu, prívodných a zásobných potrubí?

V týždni od 21. júna bolo zriadené zariadenie staveniska pri betonárni Karovič. Pracovníci spoločnosti TuCon, ktorá je dodávateľom stavby, naviezli stroje a všetok potrebný materiál. V piatok 25.6. začali s pokládkou prvých potrubí. Smer kladenia potrubia je od budúceho vodojemu smer dolu k autobusovému otoču. Počas posledného júnového týždňa pribudnú na trase aj prefabrikované kanalizačné šachty. Výkopy sú ohraničené pletivovým plotom. Stavba je označená pri vstupe na nespevnenú komunikáciu, ako aj z druhej strany od „kríža“.

Od 6. júla obmedzia práce na výstavbe nového bystrického vodojemu dopravu na ulici Pri Vápenickom potoku. 

Od júla až do decembra 2021 sa bude v 12 etapách realizovať rozkopávka ulice Pri Vápenickom potoku v pravom jazdnom pruhu v smere od Holého vrchu až po ulicu Ota Holúska. Stavebné práce budú prebiehať po etapách len v jednom jazdnom pruhu a cesta nebude rozkopaná celá. Dopravné značenia budú informovať o aktuálnom dopravnom obmedzení. Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť na cestách.