Výsadba stromov

Výsadba stromov

V týchto dňoch  Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica  zahájila v k.ú. Záhorská Bystrica výsadbu  alejových stromov a stromoradí,  za účelom zlepšenia klimatických podmienok, ovzdušia, dotvárania a formovania krajinného  obrazu obytných zón a tiež okrajových častí Záhorskej Bystrice. Na úhradu časti nákladov bola poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019.

Výsadba drevín sa vykonáva  tiež ako náhradná výsadba za dreviny, ktoré sa nachádzali v priestore terajšej viacúčelovej športovej haly.