Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

Elektronická adresa

Volebné okrsky

Rozhodnutie o volebných okrskoch

Žiadosť o zaslanie hlasovacieho preukazu

Námietková kancelária

Námietková kancelária – II.kolo