Víkendové sneženie v Záhorskej Bystrici

Víkendové sneženie v Záhorskej Bystrici

Počas uplynulého víkendu nasnežilo v našej mestskej časti niekoľko centimetrov snehu. Z tohto dôvodu zabezpečila MČ Záhorská Bystrica údržbu komunikácií v jej správe zazmluvneným dodávateľom. Zamestnanci ekologickej skupiny využili nový malotraktor na údržbu chodníkov pri škole, zdravotnom stredisku alebo pri miestnom úrade. Riešili sme aj požiadavky od obyvateľov ohľadom zjazdnosti ciest v kopcovitom teréne ako napríklad zo Strmého vŕšku a z Plánkov. Magistrát zabezpečil zjazdnosť všetkých komunikácií v ich správe. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí pomáhajú pri odpratávaní snehu z chodníkov. V prípade sneženia alebo nezjazdnosti komunikácií sú k dispozícií tel. čísla uvedené na webovej stránke mestskej časti.