Verejné obstarávanie – vyhodnotenia

Verejné obstarávanie – vyhodnotenia

 

24.8. Stavebné práce na výmene poškodeného líniového odvodňovacieho žľabu na miestnej komunikácii

24.8. Stavebné práce na úprave kontajnerového stojiska a úprave obrubníkov na miestnej komunikácii

18.8. VO výroba a tlač novín

18.8. VO Stavebné práce na odvedení povrchových vôd z miestnej komunikácie Čsl. tankistov Príloha č.1

Stavebné práce-studňa-27.7.

VO výmena elektroinštalácií v ZŠ 15.6.2015 príloha: Príloha č_1

25.05.2015 VO Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ BA ZB

VO oprava výtlkov 22.4.2015

VO obnova kamennej plastiky 7.4.2015

VO Obnovenie trávnatej plochy futbalového ihriska 17.3.2015

VO dodanie sadeníc okrasných drevín – magnóĺia 24.2.2015

VO servis elektroinštalačných prác vrátane dodávky materiálu 26.1.2015

18.11.2014 VO komplexné služby v oblasti bezpečnosti informačných systémov a ochrany aktív

17.11.2014 VO služby právne poradenstvo v oblasti riadenia verejného a súkromného práva

17.11.2014 VO Metodické a konzultačné usmernenia v oblasti verejného obstarávania

15.10.2014 VO služby zimná údržba

22.9. VO Prekrytie terasy školskej jedálne ZŠ a MŠ Hargašova

7.8. VO tlač knihy

16.7. VO vybudovanie betónového základu pod plastiku

8.7. VO Murárske a maliarske práce pavilón ZŠ s MŠ Hargašova

8.7. VO Realizácia chodníka pre peších na Tešedíkovej ulici

23.6.2014 VO – Rekonštrukcia triedy v MŠ a sanácia vlhkého muriva v ZŠ

2.6.2014 VO Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ

19.5.2014 VO Výmena elektroinštalácií ZŠ Príloha č.1_špecifikácia

14.4.2014 VO výmena okenných výplní ZŠ

20.3.2014 Verejné obstarávanie na zákazku poskytovanie tlačových služieb periodika Naša Bystrica

25.2.2014 VO kancelárske potreby

6.2.2014 VO výroba a tlač novín

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prekrytie ihriska

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk komunálne vozidlo

13.12.2013 VO – stavebné práce – ihrisko

26.11.2013 VO – stavebné práce – výstavba chodníka

4.11.2013 – VO – prekrytie ihriska: SúťažnéPodklady ZB ihrisko podklad pohlady ZB ihrisko podklad rezy ZB ihrisko podklad strecha

ZB prekrytie 1

4.11.2013 VO – Skladové kontajnery

30.10.2013 VO – Služby – zimná údržba

8.10.2013 VO – stavebné úpravy na existujúcej komunikácii

30.9.2013 VO – poskytnutie služby – renovácia drevených parkiet

10.9.2013 VO – oprava komunikácií

19.8.2013 VO – odvodňovacia ryha s dodaním a položením 400mm rúry o dĺžke cca 50m

19.8.2013 VO – výstavba jednostarnného chodníka popri Záhorskej ulici šírky 15m a dĺžky cca 200m

8.8.2013 Obchodná verejná súťaž – predaj majetku

8.8.2013 Verejné obstarávanie na výber poskytovateľa v procese verejného obstarávania

31.7.2013 VO – sanácia jedálne základnej školy s materskou školou na Hargašovej ulici

ZB Jedáleň zázemie výkaz zverejnenie

Výkaz elektro zverejnenie

26.7.2013 VO – plastové dvere

16.7.2013 Informácia – identifikačné údaje verejného obstarávateľa

3.7.2013 VO – Oprava komunikácie na Prídavkovej ulici