Vánoce pod Krispánkem

Vánoce pod Krispánkem

Už je tu zas,
ten vánočný čas.
V Záhorskej Bystrici víme co sa patrí,
sobota 14.12. ked budú tri (15:00 h.)
dojdzite do Ľudového domu,
bárjaké dobroty tam budú:
čaj, punč, kapustnica a halászlé k temu:
trvanlivé pečivo aj kouáčky.
Folklórna skupina Chasa, kováčská dílňa, koledy
zeberte súsedú aj súsedky ze sebú.
Tešíme sa na vás,
v tento predvánočný čas.