Upozornenie pred požiarmi v bytových domoch

Upozornenie pred požiarmi v bytových domoch

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

MX2614N@zahorska.sk_20200415_122439