Témy, ktoré rezonovali na Kávičke so starostom

Témy, ktoré rezonovali na Kávičke so starostom

Milí Bystričania, ďakujeme všetkým, ktorí si v utorok 6. júna našli čas a zastavili sa na Kávičke so starostom v priestoroch reštaurácie Bistric na ulici Pri Vápenickom potoku. Veľmi prínosná a podnetná debata priniesla mnoho tém, ktoré Bystričanov zaujímajú, preto by sme vám ich v krátkosti zhrnuli.

Na úvod starosta Jozef Krúpa informoval o aktuálne prebiehajúcich prácach na Donskej ulici, ktoré by mali byť ukončené do 30. júna, alebo podľa poveternostných podmienok. Rekonštrukcie kanalizácie budú pokračovať aj v budúcom roku, na Kollárovej ulici a na ulici Čsl. tankistov, od svetelnej križovatky až po dolný koniec. Realizáciu má v pláne Bratislavská vodárenská spoločnosť budúci rok. Starosta spomenul aj aktuálnu výstavbu Kauflandu v lokalite Ivánce a informoval, že predpokladaný termín otvorenia je v auguste, presný dátum zatiaľ nie je určený.

Šport v Záhorskej Bystrici

Otázky obyvateľov zóny smerovali najmä na bezpečnosť v okolí pumptracku a detského ihriska v lokalite Krče a tiež na prevádzkový poriadok a časy, kedy budú športoviská otvorené. Z hľadiska bezpečnosti máme rozpracovaný dopravný projekt, ktorý počíta so spomaľovacími prvkami pri pumptracku a tiež pripravujeme zónu s maximálnou povolenou rýchlosťou na uliciach Zárubova a Ota Holúska. S projektantom v súčasnosti pracujeme na finálnom stave, dokončený projekt aj s termínom realizácie predstavíme verejnosti v najbližšom čase.

Plánujeme oplotenie športovo-oddychového areálu, no táto realizácia závisí najmä od výšky nákladov na akútne odvodnenie futbalového ihriska z dôvodu prívalových dažďov. Osvetlenie v areáli bude regulované a bude sa vypínať po 22.00 hod., aby sme predišli vandalizmu a nočnému stretávaniu sa tínedžerov. Pre zvýšenie bezpečnosti osadíme v tejto lokalite aj bezpečnostnú kameru. Jednotlivé kroky robíme postupne, v rámci finančných možností.

Jeden z obyvateľov nám adresoval nápad na zriadenie klziska pod prekrytým hokejbalovým ihriskom v športovom školskom areáli. Sľúbili sme, že prevádzkovanie a finančné náklady takéhoto klziska preveríme a o prípadnom športovom využití vás budeme informovať.

Obyvatelia lokality sa informovali aj na prekrytie detského ihriska na Krčoch. Vlastník ihriska, spoločnosť Pod vŕškami, nás informovala, že plachtu majú objednanú a budú ju inštalovať v priebehu júna.

Cyklotrasa do Lamača

Otázka budovania cyklotrasy zaujíma mnohých Bystričanov. V minulom roku sme mali v spolupráci s magistrátom, ktorý je zodpovedný za realizáciu tejto cyklotrasy, pripravený projekt, ktorý počítal so zúžením jazdných pruhov na Hodonínskej ulici. Takýto návrh nedostal výnimku zo strany Ministerstva dopravy SR. Preto po dohode s magistrátom začala mestská spoločnosť METRO pracovať na novej verzii cyklotrasy, samostatne vedúcej pozdĺž cesty, rieši aj výkup pozemkov a celý administratívny proces. Už je vysúťažený projektant prác, harmonogram ich ukončenia počíta s koncom roka 2025.

Dostali sme aj otázku, či sa zapojíme do medializovaných výziev z eurofondov, ktoré sú určené na budovanie cyklotrás. Odpoveď je v tomto prípade jednoduchá. Mestská časť nemá majetkové práva ku komunikáciám a pozemkom. Primárnu kompetenciu na budovanie cyklotrás v katastri Záhorskej Bystrice má magistrát, ktorý je vlastníkom komunikácie, a Bratislavský kraj.

Stavebné práce v bývalom Elektrovode

Od mnohých obyvateľov dostávame podnety, v akom stave je rekonštrukcia bývalého areálu Elektrovodu na novú základnú a materskú školu. Na projektových prácach, ktoré sú rozsiahle a náročné, intenzívne pracujeme. Pravidelne sa stretáva pracovná skupina, ktorá rieši nové dopravné a inžinierske napojenie v tomto území. Dokumentáciu na územné rozhodnutie máme hotovú, aktuálne pripravujeme projekt na stavebné povolenie. Náklady na projekty sa pohybujú rádovo v státisícoch eur, ktoré financujeme z rozpočtu mestskej časti. O financie na samotnú rekonštrukciu bývalého učilišťa sa budeme uchádzať z eurofondov po tom, čo bude projekt hotový.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili a pozývame aj ostatných na ďalšiu Kávičku so starostom, ktorá sa uskutoční na začiatku júla. O presnom čase a mieste vás budeme informovať. Tešíme sa na stretnutie s vami!