Stláčajme separovaný odpad

Stláčajme separovaný odpad

Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy v mnohých obciach môže dôjsť v dôsledku nestláčania obalov
(najmä z papiera, plastov a pod.) k extrémne rýchlemu zapĺňaniu, ba až k prepĺňaniu kontajnerov na triedený zber.

Cez Vianoce dostáva triedený zber zabrať, tvoríme viac odpadov ako inokedy, oveľa viac. 🎄🎁
Aj preto s odpadmi nakladajme správne ✅ a obaly v žltých a modrých kontajneroch STLÁČAJME 👞 STLÁČAJME 👟 a ešte raz STLÁČAJME. ♻
Ďakujeme všetkým, ktorí toto vysoko aktuálne video už zdieľali, zdieľajú alebo budú zdieľať

Odkaz na YouTube reportáž nájdete tu: https://youtu.be/aivFlF0sN9c