Starosta odpovedal na otázky obyvateľov na pravidelnej Kávičke so starostom

Starosta odpovedal na otázky obyvateľov na pravidelnej Kávičke so starostom

V utorok 9. apríla sa starosta Jozef Krúpa spolu s vicestarostom Martinom Besedičom stretli s obyvateľmi Záhorskej Bystrice a pri šálke kávy aj spolu s miestnou poslankyňou Ninou Martinčičovou sa rozprávali o aktuálnom dianí v mestskej časti. Čo obyvateľov zaujímalo a čo je v Záhorskej Bystrici nové? Ďalšia Kávička so starostom sa bude konať v utorok 21. mája v čase 17.30-19.00 hod. na Bratislavskej ulici. Pozvanie platí pre všetkých obyvateľov Záhorskej Bystrice, miesto upresníme.

Nová škola v bývalom areáli Elektrovodu

Starosta prítomných informoval o tom, že projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie na novú základnú školu a plaváreň na Holom vrchu sme dostali v januári. Aktuálne vybavujeme stavebné povolenie a čakáme na eurofondové výzvy, prostredníctvom ktorých by sa realizácia financovala. „Investícia do novej základnej školy a plavárne na Holom vrchu násobne prekračuje možnosti mestskej časti. Projekt novej školy a plavárne sme rozdelili na dva objekty, aby sme dokázali reagovať na rozličné typy výziev,“ upresňuje starosta Jozef Krúpa. V zrekonštruovanom objekte sa počíta s plavárňou s bazénom 25 metrov/4 dráhy, ktorá by mala slúžiť aj pre verejnosť.

V budove bývalého internátu plánuje magistrát hlavného mesta nájomné bývanie a v miestach bývalej plavárne by malo dôjsť k zbúraniu tejto budovy a v rámci deinštitucionalizácie stupavského domova k výstavbe domova sociálnych služieb.

Aktuálne sa na pravidelnej báze stretáva pracovná skupina zložená zo zástupcov miestneho úradu, magistrátu a Bratislavského kraja a primárne sa venuje príjazdovým komunikáciám a inžinierskym sieťam.

Pracuje mestská časť aj so zámerom jaslí?

„Keď sa nám podarí umiestniť všetky deti do materskej školy a budeme mať kapacitné možnosti, budeme sa zaoberať aj možnosťou vytvorenia jaslí. Momentálne to vnímame ako nadštandard,“ vysvetľuje starosta.

Nový BYS3T park a jeho osvetlenie

Teší nás, že v novom BYS3T parku sa stretáva športová komunita a je vyhľadávaným miestom pre domácich športovcov. V parku bol pred Veľkou nocou inštalovaný box na bezplatné zapožičanie si športových pomôcok. „V máji je zámerom postaviť petangové ihrisko a do konca leta by sme radi stihli osvetlenie nového multifunkčného ihriska. Z dlhodobého hľadiska máme v pláne dobudovať ďalšie športoviská, okrem prekrytej univerzálnej betónovej plochy aj ihriská na padle a beachvolejbal a premýšľame nad zámerom rozšíriť a zväčšiť futbalové šatne, kde by mohli vzniknúť klubové a komunitné priestory,“  hovorí J. Krúpa. Zároveň dodal, že z dlhodobého hľadiska sa počíta aj s novým oplotením celého areálu.

Ako je na tom cyklotrasa a plynulosť premávky v smere do Lamača

Realizácia cyklotrasy na Hodonínskej ulici je plne v zodpovednosti magistrátu hlavného mesta, ktorý ju realizuje prostredníctvom spoločnosti METRO. Momentálne magistrát pripravuje projektovú dokumentáciu, ktorú aktívne pripomienkujeme. Projekčné práce, výkup pozemkov a samotná realizácia je z hľadiska finančného objemu náročná a mesto ju má naplánovanú vo svojich rozpočtoch do roku 2026 v prípade, že nedôjde k výrazným rozpočtovým zmenám. Avšak s pripravovanou opravou D2 v letných mesiacoch, keď obchádzková trasa povedie cez Záhorskú Bystricu, sme v komunikácii s magistrátom a Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), aby NDS bola súčinná pri oprave existujúcej Hodonínskej ulice. Našou snahou je, aby pruh v smere do Lamača dostal nový asfaltový povrch a bol tu vytvorený dočasný bus pruh, ktorý by mohli využívať aj cyklisti.

Cesta v smere od Markízy do Devínskej Novej Vsi, bude vyasfaltovaná?

Táto komunikácia bola voľakedy zriadená ako účelová cesta, nemá správcu, primárne ju využíva poľnohospodárske družstvo Devín a betonárka. „Najväčšie jamy sa budeme ako miestny úrad snažiť urobiť, aj keď väčšina pozemkov nie je v našom vlastníctve,“ vysvetľuje J. Krúpa.

Mobilný signál na Krčoch vypadáva

V poslednom období mnohí obyvatelia pociťujú nedostatočný alebo vypadávajúci mobilný signál v lokalite Krče. V tejto súvislosti bude miestny úrad kontaktovať operátorov a Telekomunikačný úrad o dôvodoch výpadku.

Kávička so starostom je pre všetkých obyvateľov a môžete sa jej zúčastniť najbližšie už 21. mája. Všetci sú srdečne vítaní!