PRESUNUTIE STANOVIŠŤA KONTAJNEROV NA SEPAROVANÝ ODPAD

PRESUNUTIE STANOVIŠŤA KONTAJNEROV NA SEPAROVANÝ ODPAD

Oznamujeme obyvateľom, že na základe požiadavky firma OLO premiestnila kontajnery na separovaný odpad z ulice Pri Vápenickom potoku na Zárubovú ulicu. Je to z dôvodu neustáleho neporiadku okolo kontajnerov. Zároveň žiadame obyvateľov aby vhadzovali do uvedených kontajnerov len triedený odpad z domácností, ktorý tam patrí a nevhadzovali do nádob zmiešané odpady a odpady zo stavieb. V prípade, že bude neporiadok pri kontajneroch aj naďalej, bude uvedené stojisko natrvalo zrušené.

Ďakujeme, že SPRÁVNE separujete odpad.

Pôvodné umiestnenie kontajnerov na ulici Pri Vápenickom potoku.