Predloženie spisu

Predloženie spisu

„Objekt individuálnej rekreácie – drevená zrubová chata “
Bratislava – Záhorská Bystrica, lokalita včelín
predloženie spisu