Pracovná pozícia: vychovávateľ/vychovávateľka

Pracovná pozícia: vychovávateľ/vychovávateľka

Pracovná pozícia: vychovávateľ/vychovávateľka
Požiadavky na vzdelanie: stredné odborné vzdelanie v obore
Dátum nástupu: ihneď

Kontakt: zshargasova@zahorskabystrica.sk

0911 971 902 p.riaditeľka Kaliariková