Pozvánka na prehliadku Elektrovodu a atómového krytu

Pozvánka na prehliadku Elektrovodu a atómového krytu

Chystáme pre vás prehliadku Elektrovodu a atómového krytu, ktorý sa nachádza pod bývalou telocvičňou SOU energetického. Prídete sa pozrieť?

Na Bystrické malé hody pripravujeme sprievodný program v podobe prehliadky areálu Elektrovodu a jeho atómového krytu, ktorý sa nachádza pod bývalou telocvičňou energetického učilišťa na Holom vrchu v Záhorskej Bystrici.

Kedy?

V piatok 25.6. o 17.00 hod a v sobotu 26.6. o 17.00 hod priamo v areáli Elektrovodu na Holom vrchu.

Kto?

O zámeroch premeny Elektrovodu vás bude informovať starosta Jozef Krúpa, atómový kryt vám ukáže pán Štefan Perniš, dlhoročný správca Elektrovodu.
Areál Elektrovodu z vtáčej perspektívy.

Ako sa prihlásiť?

Počet miest na prehliadku je limitovaný, preto vás prosíme prihlásiť sa na vybraný termín telefonicky na sekretariáte MÚ, mailom na sekretariat@zahorskabystrica.sk alebo vyplňte náš prihlasovací formulár.
Kliknite a rovno môžete vyplniť PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA PREHLIADKU

Ako sa dostanete do Elektrovodu?

Doprava do Elektrovodu je individuálna – areál sa nachádza na Holom vrchu, čo je pokračovanie ulice Pri Vápenickom potoku, alebo môžete využiť kyvadlovú dopravu, ktorú sme zabezpečili z Námestia Rodiny – hasičský autobus, ktorý ľahko na námestí identifikujete, odchádza po oba dni o 16.45 hod.Posledný zvoz z Elektrovodu na Námestie Rodiny bude v piatok 25. júna o 19.00 hod, v sobotu 26. júna o 18.30 hod. Záujemcov odvezie hasičský minibus s kapacitou 14 ľudí. Ak by bola kapacita autobusu naplnená, počkajte prosím na námestí, autobus sa otočí a privezie aj Vás.

Ako sa premení areál Elektrovodu?

Časť areálu bývalého SOU energetického prechádza do správy našej mestskej časti, kde pripravujeme projekt rekonštrukcie pôvodných budov na novú základnú školu s telocvičňou, materskú školu a exteriérové športoviská. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu.
Vizualizáciu pripravovaného školského areálu si môžete pozrieť v tomto videu:

Budova bývalého internátu je v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý tu plánuje budovať nájomné bývanie. Bývalá plaváreň, ktorá bola statikom zatvorená ešte v časoch fungovania učilišťa pre nevyhovujúcu statiku, je v správe BSK, ktorý plánuje jej premenu na zariadenie pre seniorov.

Zaujíma vás téma Elektrovodu?

Prečítajte si rozhovor so Štefanom Pernišom, ktorý v škole v Elektrovodu pôsobil od roku 1976 až do jej zatvorenia a ako správca areálu pôsobil v Elektrovode do januára tohto roku.

NAŠA BYSTRICA dvojmesačník

Organizačné pokyny

Pri prehliadke sa budeme riadiť aktuálnymi opatreniami platného COVID automatu. V súvislosti s hrozbou šírenia vírusu COVID-19 Vás chceme požiadať, aby ste aj v exteriéri Elektrovodu, aj pri prehliadke krytu mali nasadené rúško alebo respirátor.

Zmena programu vyhradená. Organizátorom prehliadky je Miestny úrad BA-Záhorská Bystrica. Vstup je povolený deťom od 6 rokov v sprievode dospelej osoby.