Postrek proti komárom

Postrek proti komárom

Na základe mnohých požiadaviek od obyvateľov, mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica bude dnes 21.8.2020 od 19:00 – 22:00 hod vykonávať dezinsekčný zemný postrek proti komárom s názvom TATRACIP ZAPI. Postrek sa bude vykonávať vo vybraných a schválených lokalitách, mimo chránených krajinných oblastí (CHKO).