Poďakovanie hlavnému mestu SR Bratislava

Poďakovanie hlavnému mestu SR Bratislava

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica ĎAKUJE Hlavnému mestu SR Bratislava za poskytnutie grantu v grantovom programe pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste v SR v Bratislave na projekt: Revitalizácia jestvujúcich a budovanie nových športovísk v školskom areáli, ktoré sa vybudovali v školskom areáli na Hargašovej ulici č. 5