Oznámenie o prerušení dodávky vody

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Dňa 21.augusta 2019 v čase od 8.30 -15.00 hod bude prerušená dodávka pitnej vody na ul. Pútnická , za účelom výrezu potrubia a prepojenia nového vodovodu -lokalita “Dobré bývanie.”

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a však oprava daných úsekov je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody.

Za pochopenie ďakujeme

https://www.old.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/Ozn%C3%A1menie-o-preru%C5%A1en%C3%AD-dod%C3%A1vky-vody.jpg