Oznam – fungovanie miestneho úradu

Oznam – fungovanie miestneho úradu

Vážení obyvatelia, Vážení Bystričania,

V zmysle odporúčania RÚVZ, Vás žiadame o uprednostnenie komunikácie s miestnym úradom prostredníctvom mailu, telefonicky alebo poštou. Návštevu na miestnom úrade využívajte, len pre neodkladné záležitosti. Odporúčame Vám vopred si dohodnúť stretnutie telefonicky alebo e-mailom. Miestny úrad Záhorská Bystrica je otvorený počas stránkových dní, ktoré ostávajú nezmenené.

Podateľňa: 02/ 65 95 61 10
spanyiova@zahorskabystrica.sk

Stavebný úrad: 02/ 65 95 62 50, 02/69 20 49 11
stavebnyurad@zahorskabystrica.sk

Matrika: 02/ 65 45 60 46
kubikova@zahorskabystrica.sk

Sekretariát: 02/ 65 95 62 10
sekretariat@zahorskabystrica.sk

V prípade Vašej návštevy na miestnom úrade Vás chceme upozorniť, že je potrebné vyplniť čestné prehlásenie o bez infekčnosti, nosenie rúšok, dodržanie odstupu 2 metre a dezinfekcia rúk.
Toto usmernenie platí až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.