Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov

Pri príležitosti Svetového dňa vody (23. marec) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) ponúkne bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na tvrdosť a dusičnany.
(viac info na letáku)