Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi

Vážení občania, vzhľadom na to, že sa blíži čas, kedy bude potrebné, aby boli vykonané opatrenia, žiadame vás o zabezpečenie opatrení na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj o spoluprácu pri ďalšej činnosti.

Usmernenie MČ