Ohňostroj na Námestí Rodiny pod organizáciou našej mestskej časti nebude

Ohňostroj na Námestí Rodiny pod organizáciou našej mestskej časti nebude

Ohňostroj je aj tento rok veľmi diskutovanou témou. Veľa ľudí je za oslavu príchodu nového roka s pyrotechnikou a svetlicami, no čoraz viac ľudí sa prikláňa osláviť nový rok bez ohňostroja. Všetkých obyvateľov našej mestskej časti informujeme, že ohňostroj na Námestí Rodiny pod organizáciou našej mestskej časti ani tento rok nebude.

Starosta Jozef Krúpa:

„Ohňostroj patril každoročne ku oslavám nového roka aj v Záhorskej Bystrici. Nakoľko na uskutočnenie ohňostroja našou mestskou časťou by sme podľa VZN museli mať zabezpečenú certifikovanú pyrotechnickú firmu, čo prináleží vysokej finančnej čiastke, rozhodli sme sa ohňostroj ani tento rok neuskutočniť a tieto peniaze použiť na škôlku či opravy ciest v budúcom roku. Chcem zároveň požiadať všetkých obyvateľov, aby rešpektovali nariadenie a platnosť VZN. Verím, že tí, ktorí sa radi zabávajú využijú možnosť „Silvestrovskej zábavy“ v spoločenskom dome. Už na budúci rok plánujeme vymyslieť alternatívu k ohňostroju spojenú s oslavou nového roka na Námestí rodiny. Ďakujem všetkým za spoluprácu v roku 2019 a prajem len to najlepšie v novom roku.“ 

Počas silvestrovského večera v Záhorskej Bystrici môžete navštíviť napr. Tapas bar u Miguela s bufetovým stolom alebo Vinotéku a rumový bar Larc na Strmom Vŕšku.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pyrotechnike, ktoré pred tromi rokmi schválili bratislavskí mestskí poslanci, v meste platí celoročný zákaz použiť voľne dostupnú pyrotechniku. Ľudia tak majú nielen počas silvestrovských osláv zákaz používať výrobky kategórie F2 a F3, čo sú svetlice, petardy a ďalšia pyrotechnika, ktorá spôsobuje hluk. Povolené sú len scénické ohňostroje a také, ktoré odpaľuje profesionálna firma. Ľudia tiež môžu používať prskavky. Na dodržiavanie zákazu budú dohliadať mestskí policajti, ktorí za porušenie VZN môžu vyrubiť pokutu.