Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení obyvatelia,

odvoz biologického odpadu začína v Záhorskej Bystrici dňa 12.3.2020 (štvrtok).
Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť na dostupné miesto vždy deň pred plánovaným odvozom.
Do nádob môžete vhadzovať malé kusy konárov do priemeru 5cm, pokosenú trávu, štiepku, piliny, kvety, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu.
Zakázané je vhadzovať jedlo (mäso, kosti, mliečne výrobky), exkrementy, sáčky a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy, kamene, črepníky a pod.