Námietková kancelária

Námietková kancelária

V súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29.2.2020, mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária